Parterapi Imago-parterapi i Aarhus midtby

Hvad kan Imago parterapi hjælpe jer med?

Er du og din partner gledet for langt fra hinanden og ønsker I at genfinde kærligheden mellem jer?

Ønsker I at udvikle jeres forhold i en positiv retning, kan parterapi hjælpe jer rigtig godt på vej.

I et forløb med Imago parterapi, vil I få en dyb indsigt i, hvad der udløser jeres konflikter og hvordan I kan hjælpe hinanden tilbage i en tryg kontakt igen.
Vi vil arbejde på at få vekslet kritik med nysgerrighed og genfinde den gode kærlige kontakt mellem jer.
Parterapien foregår i en atmosfære, hvor det at lytte er centralt og hvor tolkninger og vurderinger er udelukket. Jeg vil, som jeres parterapeut, møde jer på en nærværende, anerkendende og ikke-dømmende måde. Mit arbejde består i at se og forstå jer – og facilitere en tryg proces, hvor I bliver guidet til at gøre det samme for hinanden.

 

Imago-parterapi er ikke nødvendigvis en langtidsterapi. Der arbejdes målrettet med at integrere værktøjer og nye indsigter, der gør en forskel på handlingsplanet, så I oplever nye forholdemåder og større medfølelse og samhørighed i hverdagen.

Imago dialogen eller ”den intentionelle dialog”

Imago-parterapi er en særlig tilrettelagt dialogform, der nænsomt træner og genopretter den trygge forbindelse mellem mennesker. Metoden skaber betingelserne for, at I som par bliver forstået og lyttet til på en indfølende og empatisk måde. Den skaber et afsæt for, at jeres gamle uhensigtsmæssige mønstre brydes og nye mere hensigtsmæssige samværsmåder kan træde i kraft.
Med imago-dialogen som ramme for jeres samtale, vil I opleve at jeres forhold kan forandres, så I, i stedet for opslidende magtkampe, bliver hinandens kilde til glæde, lyst og tryghed.

Din partner er nøglen

Selvom du måske lige nu oplever at din partner, mest er kilden til din uforløsthed og smerte – er det ikke den hele sandhed. Din partner ligger nemlig samtidig inde med nøglen til det modsatte, nemlig din glæde, dit livsmod og fortsatte udvikling. Disse ”gaver” vil vi også have fokus på i terapien – og du vil opdage, at der var gode grunde til at I fandt sammen engang.

De vigtigste elementer I vil møde i terapien er:

Nysgerrig lytning via spejling. Sikre sig at din partner føler sig hørt

Spejling er et centralt element i dialogen. I vil som par, bliver guidet i at lytte til hinanden på denne særligt effektfulde måde. Spejling foregår ved at den ene part, på en afstemt måde, gentager det, den anden siger. På den måde sikres det, at partneren føler sig hørt og set på et dybere plan. Hvis I ikke er vant til denne form, kan det i starten føles lidt akavet. Men det er min erfaring, at effekten hurtigt mærkes og derfor veksles følelsen af akavethed med en oplevelse af for alvor at blive lyttet til. At bliver lytte til på et dybere plan, kan bevirke at man får en følelse af at få sig selv tilbage. Dette bringer håb og fornyet spontan lyst til kontakt.

Validering af den andens perspektiv.

At forstå på hvilken måde, din partner giver mening, er en anden helt central del af parterapien. Alle mennesker giver mening og det er vigtigt at de mennesker vi har helt tæt på, er vidner til vores livsverden. Vi har brug for at nogen kender os – og forstår os – og ”holder med os”, selv når vi er urimelige og har det svært. I parterapien lægger vi os i selen for at forstå på hvilken måde begge parter giver mening i følelser, tanker, reaktionsmåder. Denne proces er ofte meget rørende men også vejen til nye indsigter og handlemuligheder. I kan læse mere om validering her:
Prævalidering - Alle mennesker giver mening

Empati: Indlevelse i den andens verden

I parterapien arbejder vi med at genfinde empatien for hinanden. At dét andet menneske, du har valgt at leve dit liv med, kan mærke og leve sig ind i, hvordan det føles at være dig – er helt centralt for at føle tryghed og tilknytning.

FAQ De hyppigst stillede spørgsmål

3 begrundelser for at ønske pardialog: 

 • Du ønsker at blive lyttet til og forstået

 • Du er oprevet over noget og ønsker at diskutere det

 • Du ønsker at tale om et emne der er følsomt

Med imago-parterapi lærer I nye måder at tackle kriserne mellem jer. I vil , gennem en guidet proces, finde frem til, hvad det er for et mønster der tager jer. I vil få en dyb forståelse for begges perspektiver og opnå større intentionalitet i forhold til handle hensigtsmæssigt.

De fleste par opdager, igennem terapien, at der faktisk var og er gode grunde til at de fandt sammen.

Parterapien hjælper jer til at:

 • være sårbare og dele følsomme emner uden at gå i forsvar

 •  få en følelse af at være helt OK

 • sige farvel til gamle nedbrydende mønstre og finde nye veje

 • gen-romantisere forholdet til din partner

 • udvikle gensidig tryghed og omsorg

 • styrke intimiteten og kontakten mellem jer

 • forstå at alt giver mening, også selvom det føles meningsløst

 • give jer en følelse af at høre til og være elsket

 • at skabe større bevidsthed om virkningen af egen adfærd på din partner

 • opløse vrede og frustrationer​

 • blive kilde til din egen og din partners udvikling, vækst og livsglæde

 • genfinde sider af dig selv du måske ikke anede du havde og opnå større frihed og kreativitet

 • se og møde dit barn præcist hvor det er, så dets iboende autonomi udvikles

 • eksperimentere, udforske og “dumme sig” uden at blive ekskluderet

 

 

I Imago-parterapi lærer I nye måder at tackle kriserne mellem jer

I vil gennem en guidet proces finde frem til, hvad det er for et mønster, der tager jer.

I vil få en dyb forståelse for begges perspektiver og opnå større intentionalitet i forhold til at handle hensigtsmæssigt.

De fleste par opdager igennem terapien, at der faktisk var og er gode grunde til, at de fandt sammen.

Parterapi hos Kristine Nordentoft er en blanding af guidede dialoger, teori om parforholdets logik og skræddersyede hjemmeopgaver. 

De dialogiske processer i terapien vil foregå i et trygt og roligt tempo. Kristine vil guide dialogerne, så begge parter føler sig hørt og forstået. Der er beregnet tid til, at begge parter kan udforske væsentlige detaljer i forhold til de temaer, der tages op.

Første gang i kommer i parterapi:

 • Sessionen varer 2 timer

 • I vil få en præsentation af parforholdets dynamik

 • I vil blive guidet igennem den første dialog og I får her indblik i dialogens grundessens:

Førkontakt

Spejling

Validering

Indlevelse/empati

Efterfølgende sessioner:

 • Sessionerne varer 90 minutter (2 x 45 min)

 • Sessionerne vil primært være guidede dialoger

 • Der inddrages teori og reflektioner efter behov.

Betaling: 

Der betales umiddelbart efter hver session. Ved klippekortsordning, betales det fulde beløb inden opstart.

Alle kan komme i parterapi:

Bare man er “et par”, altså to.

Søskendepar. Venindepar. Kollegaer. Forældre med delebørn. Par der ønsker at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden.

I Imago arbejdes der inden for Det relationelle paradigme. Hvor der er en relation, er der mulighed for udvikling.

Tøv ikke med at tage kontakt hvis I har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

 

Det relationelle paradigme

Det er i og med den trygge relation, at vi vokser glædes, frigives og udvikler os

Men det er også i relationen eller uden relationen, at vi såres.

Det er naturligvis kun jer selv, der bestemmer hvor længe I vil gå i parterapi.

Imago-terapi skal betragtes som korttidsterapi. For bedst muligt udbytte af terapien, er det hensigten, at man lærer sig de metoder, der benyttes i sessionerne og hurtigst muligt integrere dem i hverdagen. Imagoterapi er en meget individuelt tilpasset proces, der tager højde for, at parrene er forskellige og kommer med forskellige typer udfordringer. Men imagoterapi er også et pædagogisk program, bestående af faser, ny viden og skræddersyede hjemmeopgaver.

De fleste par kommer i parterapi mellem 10-20 gange.

 

 

Det tager tid at lære nyt

​Forskning peger på, at der ikke kan opnås varige ændringer på under 8 sessions, og at de bedste resultater opnås, hvis der er korte intervaller mellem de første sessions.

Den første gang I er i parterapi skal I være her i 2 timer

​Herefter vil hver session varer 90 minutter (2 x 45 min)


Hvor lang tid binder vi os for?

I binder jer ikke til noget i forhold til mig, når i starter i parterapien. I kan stoppe terapien præcis når I ønsker.

Et klippekort til parterapien, betales inden opstart (eller efter første session) – og ved køb af dette, er det naturligvis en god idé at komme alle 8 gange.

 

 

Det er en god idé at lave en forpligtende aftale med hinanden

​Jeg anbefaler at I laver en aftale med hinanden allerede efter første session.

Beslut hvor lang tid I vil sætte af til denne ekstra omsorg for jeres parforhold.

En fast aftale mellem jer, vil give tryghed og arbejdsro, imens I taler om alt det svære.

​Jeg hjælper gerne med at rammesætte, hvis I har brug for det.

Pris pr session: 1650 kr.

Ved køb af klippekort med 8 klip: 12.000/spar 1200 kr.

Se mere om betaling her

Bliver du syg eller forhindret i at komme – så kan du veksle din bookede tid til en ny tid. Gør dette så tidligt som muligt.

Ønsker du af aflyse den bookede tid, er det gratis op til 24 timer før. Herefter koster det fuld pris. Der kan naturligvis opstå akutte situationer som der skal tages særlige hensyn til. Kontakt mig – så taler vi om det.

Ind i mellem vil der, i parterapien, være svære perioder og I kan få impuls til at udskyde/aflyse – som regel er dette ikke i jeres bedste interesse.

I kan selv aflyse jeres tid i bookingsystemet.