Tip 5: Den konstruktive diskussion:  at beklage sig, men undgå kritik og foragt

Young married couple quarrel, crisis in relationship.

Det kan sagtens lade sig gøre at få det forhold, du ønsker dig!
5/8 tip til det gode parforhold.

Følgende tip er inspireret af Gottman-instituttets mange studier i parforhold.

Parforhold / Af Kristine Nordentoft

Dette tip kræver opmærksomhed. Og øvelse. Men det kan mestres af alle. Og måske gør I det allerede.

Dvæl lige ved det: UNDGÅ kritik i parforholdet.
Kan man det?
Og hvorfor?

Jeg starter bagfra: Hvorfor?

Fordi kritik udløser forsvar. Min påstand er, at mennesker ikke rigtig for alvor kan tåle kritik. Særligt ikke fra den udvalgte person i ens liv, som man har valgt at dele hele sit liv med, sin partner, kæreste, elskede. 

I denne relation har vi en særlig veludviklet næse for, om der er kritik i luften. 

Og det giver god mening, for det er jo også her, vi virkelig satser det dyrebareste, vi har. Den tillid, der ligger i at lægge dele af vores liv i den andens hænder, åbne vores hjerte og krop, kræver en stor grad af tryghed. 

Og kritik får trygheden til at vakle. For mange kritiske øjeblikke inviterer for meget utryghed ind i parforholdet. Og utryghed kalder på forsvar. Og så begynder den dårlige spiral.

Men hvad gør man så, hvis man er utilfreds? Hvis man er såret over noget i sit parforhold?
Inden jeg svarer på det, så lad os lige se på, hvad der gemmer sig bag kritik:

Bag enhver kritik ligger et umødt behov.
Bag ethvert umødt behov ligger en længsel efter noget andet.
Og bagved enhver længsel, ligger en mulighed for at handle mere kærligt ind i sit parforhold.

Link: Vidste du at 80 % af de frustrationer du har om din partner, handler om dig selv?

Så lad os tage den i slow:

Bag enhver kritik ligger et umødt behov:

Kritik kan bruges til noget. Ikke til at få din partner til at gøre noget anderledes. For det er, som skrevet, ikke dén effekt kritik har. 

I stedet vækker den din partners forsvar – som ofte gør ondt på dig selv. Og sådan starter en dårlig spiral. 

Men den kan bruges til noget andet, noget langt vigtigere: Kritik af din partner er nemlig i ca. 80 % af tilfældene et ekko af noget du selv mangler i dit liv. Et grundlæggende behov, du ikke har fået opfyldt, og som du længes efter. Ikke altid, men ofte med rødder i vores ungdom eller barndom.

Bag ethvert umødt behov ligger en længsel efter noget andet:

Med et umødt behov, følger en dybere længsel efter at få behovet dækket. 

Så snart du kan lokalisere dine umødte behov, kan du som regel også mærke, hvad du kunne længes efter. Det er ofte en rørende proces at finde frem til sine inderste længsler – for ofte kan de have ligget i dvale længe, måske har de endda næsten været opgivet. Hvad vi ikke fik i barndommen, kan nogle gange føles uopnåeligt i voksenlivet, af den simple grund, at vi ikke har erfaringen med at få det, vi længes efter.

Og bagved enhver længsel, ligger en mulighed for at handle mere kærligt ind i sit parforhold:

Når I har spottet jeres umødte behov og længslerne der følger med, kan I veksle jeres kritik til omsorgsfulde helende handlinger:

I stedet for at kritisere din kæreste for igen og igen at komme for sent hjem, kan du fortælle ham, hvor dejligt det er at være sammen med ham, hvordan hans nærvær gør dig tryg og hvordan dette nærvær gør, at du oplever ham som verdens dejligste sejeste kæreste.
Du kan fortælle ham, hvorfor netop dette nærvær er vigtigt for den person, du er, og hvordan han opfylder din længsel med hans nærvær. Og hold så øje med, om han ikke kommer lidt før hjem næste gang.
Fyld selv ind med jeres egne problematikker…

Så. Ja! Man kan sagtens undgå kritik i sit parforhold. Men det kræver øvelse, indsigt i egne umødte behov og længsler og en god portion stædighed. Til gengæld kan I opnå en dejlig og nærende kontakt mellem jer, der kan være starten på en ny kærlig og opbyggelig spiral.

Engang i mellem har problemerne vokset sig over hovederne, og så kan I få hjælp via en parterapeut, til at komme i gang med denne proces.

I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I vil høre mere om mulighederne for at få hjælp til at komme ud af en negativ spiral.