Tip 6: Forståelse – og gøre indrømmelser:  Lær at være empatiske overfor hinanden

Det kan sagtens lade sig gøre at få det forhold, du ønsker dig!
6/8 tip til det gode parforhold.

Følgende tip er inspireret af Gottman-instituttets mange studier i parforhold.

Parforhold / Af Kristine Nordentoft

 

Aftal med hinanden, at I gerne vil forstå, når den anden føler sig såret.

Lev dig ind i den andens verden. Fortæl, at du godt forstår, at det, du sagde eller gjorde, kan såre den anden. 

At anerkende den andens perspektiv eller følelse, er ikke det samme som, at du har gjort uret. Eller at det kun er den anden, der har ret.

Vi kan ikke undgå, ind i mellem, at såre hinanden, i parforholdet.

Det sker, uden at vi har haft intentioner om det. Og ofte sker det, uden at vi anede, at det, vi sagde eller gjorde, kunne gøre ondt på vores elskede. 

Små ting, der kan virke ubetydelige for den ene, kan vælte humøret hos den anden på et nano-sekund. 

Det kan være et øjeblik af fravær i den enes blik, der fører til, at den anden, på et splitsekund kommer i kontakt med fraværet af en forælder i barndommen, og sætte gang i en følelse af ikke at være vigtig eller betydningsfuld. 

Vores gamle hjerne (den lille mandelformede bid af hjernen der hedder hipocampus – som er beskrevet i tip 2) kender ikke forskel på før og nu og kan derfor tro, at dét, der skete engang for 30 år siden, stadig sker og er farligt. 

Gentagen fravær fra en forælder er truende for et lille barn, mens et øjebliks fravær fra ens voksne kæreste, er ganske ufarligt. Det springende punkt er, at det kan OPLEVES farligt. Selvom det farlige for længst er drevet over. 

Alt dette sker ofte ganske ubevidst og meget hurtigt. (Put selv eksempler ind, fra jeres forhold). 

Hvis der opstår for mange af den slags nano-sekunder i parforholdet, som får lov at passere ubearbejdet – hober frustrationerne sig let op imellem jer. 

Det kan du/I gøre:

Sørg i stedet for at lytte til, hvilke følelser din partner kom i kontakt med – og medgiv, at du forstår at dét, at dit blik blev fjernt et øjeblik, kunne sætte gang i stærke følelser af ikke at føle sig betydningsfuld. 

Lev dig ind i din partners følte oplevelse – og medgiv, at du har forstået, at det giver mening. 

Effekten af denne fine næstekærlige handling, at forstå og indrømme – giver partneren en chance for at slippe sine dårlige barndomsoplevelser og nu i stedet få de oplevelser erstattet af følelser af at være værdsat og betydningsfuld.

Præcist dét behov hun/han ikke fik opfyldt som lille.